09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب انتخاب آتلیه

6 ویژگی آتلیه خوب

6 ویژگی آتلیه خوب

مجوز فعالیت و پروانه کسب . مطابق قانون نظام صنفی هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد ؛ واحد صنفی شناخته می شود و افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب وحرفه ، نسبت به اخذ پروانه کسب یا بعبارتی مجوزی که طبق مقررات قانون نظام صنفی به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به فرد یا ...

ادامه مطلب
نکاتی برای انتخاب آتلیه

نکاتی برای انتخاب آتلیه

بعد از گذشت چند ماه تنها چیزی که از جشن شما باقی می ماند آلبوم عروسی شماست . همه ی فاکتورهای دیگر با گذشت زمان از یاد می رود و فقط عکس ها و فیلم های شماست که باقی می ماند . تصمیم بگیرید که می خواهید که عکاس از اول مراسم همراه شما باشد یا فقط می خواهید به آتلیه بروید و یک آلبوم عکس داشته باشید . در مورد تعداد عکس ها با عکاس خود صحبت کنید . اگر تعداد عکس ها زیاد باشد و شما بخواهید تعداد ...

ادامه مطلب