09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب انتظارات

چه انتظاری از شریک زندگی تان دارید ؟ به او بگویید !

چه انتظاری از شریک زندگی تان دارید ؟ به او بگویید !

اگر از زن و شوهرهای جوان یا حتی آن هایی که چندین سال با هم زندگی کرده اند و در کنار هم بوده اند بپرسید که چه انتظاراتی از یکدیگر دارند ؟!! معمولا از صداقت ، همکاری ، صمیمیت و تفاهم صحبت می کنند . ولی شاید ندانند که اگر به همسرشان نگویند که چه می خواهند به دردسر می افتند ، شریک زندگی شما مثل خودتان انسان است و علم غیب ندارد که بداند همسرش از چه چیزی خوشحال می شود و از چه چیزی ناراحت و خواسته ...

ادامه مطلب