09154023403 - 09155743403
مجموعه ای کامل از تالارهای پذیرایی و همایشی
مجموعه ای کامل از تالارهای پذیرایی و همایشی
انتخابی آزادانه میان بهترین ها
مجموعه ای کامل از تالارهای پذیرایی و همایشی
مجموعه ای کامل از تالارهای پذیرایی و همایشی
تا پایان راه همراهتان هستیم
اتاق کنترل با پیشرفته ترین سیستم های صوتی و تصویری
اتاق کنترل با پیشرفته ترین سیستم های صوتی و تصویری
سن چرخان ، سالن پذیرایی از مهمانان ویژه
1
2
3
4
آرشیو:

برچسب انسان مسلمان

حجاب پوشش شادابی

حجاب پوشش شادابی

یک شب به مهمانی دوست فرزانه ای دعوت شده بودم . با توجه به نگرش وی نسبت به حیات و مسائل عالم وجود ، بسیار ساده و معمولی و بی آلایش به وی وارد شدم . زمانی که ایشان همسرش را به من معرفی کرد ، ضمن اینکه یکه ای خوردم ، به فراست(زیرکی) دریافتم که کاسه ای زیر نیم کاسه است . خانم ایشان بدون حجاب با دامن و بدون جوراب در حالی که دستش را بسویم دراز می کرد ، با نگاهی متحیرانه از وضعیت لباس هایم به من خوش ...

ادامه مطلب