09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب انگیزه

حریم شخصی در زندگی زناشویی

حریم شخصی در زندگی زناشویی

همه ما در طول زندگی به لحظاتی نیاز داریم که تنها و در خلوت خودمان باشیم و دوست نداریم هیچ کس حریم خصوصی مان را بر هم بزند ... خیلی ها فکر می‌کنند زندگی مشترک یعنی باید همه چیز را با همسرمان به شراکت بگذاریم و درست از لحظه جاری شدن خطبه عقد ، نامزد ما یکی از اعضای خانواده به حساب می‌آید که پرده پوشی مسائل از او معنایی ندارد . اما بد نیست بدانید که این نقطه ، درست نقطه شروع دردسرهایی است که ...

ادامه مطلب