09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب اهداف مالی

چگونه پس انداز کنیم ؟

چگونه پس انداز کنیم ؟

بعد از اینکه راجع به خواسته ها و اهداف مالی خود در زندگی بحث کردید ، چندین هدف را در خصوص پس انداز پول مشخص کنید . اگر شما و شریک زندگیتان عادت ندارید که با هم برای اهداف مالی تان کار کنید ، با موضوعی تقریبا کوچک شروع کنید یا بعبارتی یک هدف مالی کوچک تر و آسان تر انتخاب کنید ، مانند خرید یک وسیله کوچک برای منزل و یا کمی بزرگتر از آن مثل خرید مبلمان یا رفتن به یک تعطیلات کوتاه مدت . معمولا ...

ادامه مطلب