09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب بازیگر

باید و نباید های عشق و عاشقی

باید و نباید های عشق و عاشقی

برخی از عشق ها با حساسیت های زیادی مواجه می شوند و معشوق بیش از اندازه در عشق ورزی پیش می رود و عواقب جبران ناپذیری را به همراه می آورد . هر یک از ما بازیگر نقش اول داستان زندگی خود هستیم . همه چیز پیرامون ما می چرخد و با حضور ماست که معنا دار می شود . هر انسانی خودش را در مرکز عالم می بیند و گاهی فراموش می کند رفتارهایش آنقدر ها هم که فکر می کند برای دیگران اهمیت ندارند . درست است که ...

ادامه مطلب