09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب باغ تالار آلنوش

باغ تالار آلنوش

باغ تالار آلنوش

نام مدیریت : جناب آقای طوسی . شماره تماس : 05135593708 . شماره همراه : 09153013081 . آدرس : مشهد . شاندیز . خیابان مدرس . مدرس 1 . داخل مدرس 1/6 . باغ تالار آلنوش . وب سایت : Www.Alnoosh.Com . ایمیل : Info@Alnoosh.Com . ظرفیت : ظرفیت تالار 500 نفر و باغ 1000 نفر . توضیحات : • اتاق عقد بصورت مجزا دارد ، سفره عقد در سالن و یا محوطه بنا به درخواست . • تزیین سفر عقد دارد . • ماشین عروس ندارد . • گل ماشین عروس ندارد . • گل آرایی ...

ادامه مطلب