09154023403 - 09155743403
آرشیو:

لیست بهترین سالن های زیبایی مشهد

سالن زیبایی موگه

سالن زیبایی موگه

مدیریت : سرکار خانم مسندی . شماره همراه مدیریت : 09155056905 . آدرس : مشهد، بلوار وکیل آباد، بین هنرستان و هفت تیر، بلوار صارمی، صارمی31، کوچه اول، پلاک33، سالن زیبایی موگه . شماره های تماس : 38648978 . وب سایت : ------------ ایمیل :  ------------ اینستاگرام :  ------------ تلگرام :  ...

ادامه مطلب
سالن زیبایی غزل

سالن زیبایی غزل

مدیریت : سرکار خانم دانشور . شماره همراه مدیریت : 09151076462 و 09153001720 . آدرس : مشهد، احمد آباد،کفایی7، پلاک 25/1، درب سمت راست زنگ شماره 2، سالن زیبایی غزل . شماره های تماس : نامشخص . وب سایت : ------------ ایمیل :  ------------ اینستاگرام :  ------------ تلگرام :  ...

ادامه مطلب
سالن زیبایی ترنج

سالن زیبایی ترنج

مدیریت : سرکار خانم حشمتی . شماره همراه مدیریت : نامشخص . آدرس : مشهد، بولوار ایرج میرزا، ایرج میرزای 18، پلاک 136، سالن زیبایی ترنج . شماره های تماس : 36074337 . وب سایت : ------------ ایمیل :  ------------ اینستاگرام :  ------------ تلگرام :  ...

ادامه مطلب
سالن زیبایی گیسو آرا

سالن زیبایی گیسو آرا

مدیریت : سرکار خانم محسنی . شماره همراه مدیریت : 09158900159 . آدرس : مشهد، آزادشهر، امامت 20، پلاک 76، سالن زیبایی گیسو آرا. شماره های تماس : 36096757 . وب سایت : ------------ ایمیل :  ------------ اینستاگرام :  ------------ تلگرام :  ...

ادامه مطلب
سالن زیبایی سالینا

سالن زیبایی سالینا

مدیریت : سرکار خانم خاکشور . شماره همراه مدیریت : 09366862636 . آدرس : مشهد، نبش فرامرز 16، پلاک 150، سالن زیبایی سالینا . شماره های تماس : 36053866 . وب سایت : ------------ ایمیل :  ------------ اینستاگرام :  ------------ تلگرام :  ...

ادامه مطلب
سالن زیبایی لیدیا

سالن زیبایی لیدیا

مدیریت : سرکار خانم لیدا آزاد . شماره همراه مدیریت : 09333612162 . آدرس : مشهد، قاسم آباد، بلوارفلاحی، فلاحی7، بهورز4، روبروی دبستان چین چین، سالن زیبایی لیدیا . شماره های تماس : 35231506 . وب سایت : ------------ ایمیل :  ------------ اینستاگرام :  ------------ تلگرام :  ...

ادامه مطلب
کاشت و آموزش تخصصی ناخن

کاشت و آموزش تخصصی ناخن

مدیریت : سرکار خانم شیرین . شماره همراه مدیریت : 09150753944 . آدرس : مشهد، ابتدای چهار راه فرامرز عباسی، کاشت و آموزش تخصصی ناخن . شماره های تماس : نامشخص . وب سایت : ------------ ایمیل :  iran_iran2010@yahoo.com اینستاگرام :  ------------ تلگرام :  ...

ادامه مطلب
سالن زیبایی رخسازان

سالن زیبایی رخسازان

مدیریت : سرکار خانم نیک زاد . شماره همراه مدیریت : 09359831867 . آدرس : مشهد، بلوار سجاد، بین فرهاد 25و27، پلاک 187، سالن زیبایی رخسازان . شماره های تماس : 37674642 . وب سایت : ------------ ایمیل :  ------------ اینستاگرام :  ------------ تلگرام :  ...

ادامه مطلب
سالن زیبایی ندا بانو

سالن زیبایی ندا بانو

مدیریت : سرکار خانم ندا اکبری . شماره همراه مدیریت : 09155038216 . آدرس : مشهد، بلوار سجاد، حامدجنوبی 1، پلاک61، درب سمت چپ، سالن زیبایی ندابانو . شماره های تماس : 36048155 . وب سایت : ------------ ایمیل :  saraacc.ir@gmail.com  اینستاگرام :  ------------ تلگرام :  ...

ادامه مطلب
سالن زیبایی تی تو

سالن زیبایی تی تو

مدیریت : سرکار خانم حسین پور . شماره همراه مدیریت : 09375339590 . آدرس : مشهد، داخل کوهسنگی 30، سالن زیبایی تی تو . شماره های تماس : 38405036 . وب سایت : ------------ ایمیل :  ------------ اینستاگرام :  ------------ تلگرام :  ...

ادامه مطلب