09154023403 - 09155743403
آرشیو:

لیست بهترین سالن های زیبایی مشهد

سالن زیبایی ماه سیما

سالن زیبایی ماه سیما

مدیریت : سرکار خانم نظری . شماره همراه مدیریت : نامشخص . آدرس : مشهد، سالن زیبایی ماه سیما . شماره های تماس : نامشخص . وب سایت : ------------ ایمیل :  ------------ اینستاگرام :  ------------ تلگرام :  ...

ادامه مطلب
سالن زیبایی ترگل رخ

سالن زیبایی ترگل رخ

مدیریت : جناب عادل میرپناه . شماره همراه مدیریت : نامشخص . آدرس : مشهد، قاسم آباد_شریعتی 18_داخل پارکینگ، سالن زیبایی ترگل رخ . شماره های تماس : 36630204 . وب سایت : ------------ ایمیل :  ------------ اینستاگرام :  ------------ تلگرام :  ...

ادامه مطلب
سالن زیبایی عروس کندو

سالن زیبایی عروس کندو

مدیریت : سرکار خانم جلالی . شماره همراه مدیریت : 09359949300 و 09153077193 . آدرس : مشهد، وکیل آباد، دانش آموز 11 پلاک361، سالن زیبایی عروس کندو . شماره های تماس : 36070813 . وب سایت : ------------ ایمیل :  ------------ اینستاگرام :  ------------ تلگرام :  ...

ادامه مطلب
سالن زیبایی فراچهره

سالن زیبایی فراچهره

مدیریت : سرکار خانم فاطمه رحیمی . شماره همراه مدیریت : 09159151225 . آدرس : مشهد، قاسم آباد_ شریعتی 28_ جنب امور مشترکین_ پلاک 100، سالن زیبایی فراچهره . شماره های تماس : 36621726 . وب سایت : ------------ ایمیل :  ------------ اینستاگرام :  ------------ تلگرام :  ...

ادامه مطلب
سالن زیبایی پانیذ

سالن زیبایی پانیذ

مدیریت : سرکار خانم محمودی . شماره همراه مدیریت : 09158212659 . آدرس : مشهد، سالن زیبایی پانیذ . شماره های تماس : نامشخص . وب سایت : ------------ ایمیل :  ------------ اینستاگرام :  ------------ تلگرام :  ...

ادامه مطلب
سالن زیبایی مینو

سالن زیبایی مینو

مدیریت : سالن زیبایی مینو . شماره همراه مدیریت : 09151185942 . آدرس : مشهد، سالن زیبایی مینو . شماره های تماس : نامشخص . وب سایت : ------------ ایمیل :  ------------ اینستاگرام :  ------------ تلگرام :  ...

ادامه مطلب
سالن زیبایی گیسان

سالن زیبایی گیسان

مدیریت : سرکار خانم مقدم . شماره همراه مدیریت : 09375502719 . آدرس : مشهد، بلوار دانشجو، دانشجو12، پلاک38، سالن زیبایی گیسان . شماره های تماس : 38817505 . وب سایت : ------------ ایمیل :  ------------ اینستاگرام :  ------------ تلگرام :  ...

ادامه مطلب
سالن زیبایی خاص پلاس

سالن زیبایی خاص پلاس

مدیریت : سرکار خانم پورابراهیم . شماره همراه مدیریت : 09371319968 . آدرس : مشهد، بلوار هنرستان، هنرستان32 ، پلاک 4، سالن زیبایی خاص پلاس . شماره های تماس : 38823549 . تخفیف : عروس 50 درصد تخفیف . وب سایت : ------------ ایمیل :  ------------ اینستاگرام : www.instagram.com/khas_beauty تلگرام :  ...

ادامه مطلب
سالن زیبایی مهشید

سالن زیبایی مهشید

مدیریت : سرکار خانم علیزاده . شماره همراه مدیریت : 09394819121 . آدرس : مشهد، رودکی شمالی بین 11_13، سالن زیبایی مهشید . شماره های تماس : 38790772 . وب سایت : ------------ ایمیل :  ------------ اینستاگرام :  ------------ تلگرام :  ...

ادامه مطلب
سالن زیبایی دیانا

سالن زیبایی دیانا

مدیریت : سرکار خانم محبوبه دلقندی . شماره همراه مدیریت : نامشخص . آدرس : مشهد، بلوارسجاد، بزرگمهرجنوبی2، پلاک40، سالن زیبایی دیانا . شماره های تماس : 37625206 و 37623854 . وب سایت : ------------ ایمیل :  ------------ اینستاگرام :  ------------ تلگرام :  ...

ادامه مطلب