تکنیک های شخصیت خوانی راهی برای ارتباط مؤثر(قسمت چهارم)

تکنیک های شخصیت خوانی راهی برای ارتباط مؤثر(قسمت چهارم)

چهار طبیعت متفاوت انسان :
ترجیحات تیپی افراد سر نخ های مفیدی برای شناسایی اشخاص به دست می دهد ، اما به همان اندازه که هر ترجیح اهمیت دارد ، ما معتقدیم که یک ترکیب مهم ، ترجیحات ناشی از هسته تیپ شخص است . اسم این را مشرب یا خلق و خوی می گذاریم ، که ارزشهای کلیدی و انگیزه های شخصی را مشخص می سازد . آشنایی با این مشرب به دو طریق سودمند است ، نخست آن که درک شما را از رفتار و تیپ افزایش می دهد و دوم روشی سریع برای شخصیت خوانی اشخاص در شما ایجاد می کند . از آنجایی که مشرب اشخاص در تمام طول عمرشان به یک شکل باقی می ماند مشرب می تواند شما را در شناسایی اشخاص کمک کند .
از چهار اسم برای مشربها استفاده شده است .

  • سنتی ها :

سنت گرا ، نامی است که ما برای اشخاصی که ترکیب حسی بودن و داوری کردن را ترجیح می دهند انتخاب کرده ایم .
ارزشها و کیفیت ها : سنتی ها به مسئولیت ، وظیفه و خدمت به جامعه اهمیت می دهند ، چون به ساختار و سلسه مراتب و سازمان دهی توجه خاص دارند مقام مدیریت بسیاری از سازمانها را به عهده دارند . افرادی پرکار و سخت کوش و قابل اعتماد هستند . ارزشهای خانوادگی برای آن ها یک شعار سیاسی نیست بلکه طریقی برای زندگی کردن است . به قانون و مقررات توجه فراوارن دارند و طبیعتاً محتاط ، مراقب ، عملی و واقع بین هستند .
سر نخ های شناسایی سنتی ها : سنتی ها حسی و داوری کننده هستند ، بنابراین بسیاری از سر نخ های مربوط به حسی بودن و داوری کردن در مورد آنها صدق می کند . در محدوده هر مشرب چهار تیپ هست . تفاوت قابل ملاحظه ای میان این چهار تیپ وجود خواهد داشت . بنابراین در حالی که اغلب سر نخ ها در مورد اغلب سنتی ها صدق می کند در مورد تمام سنتی ها مصداق نخواهد داشت .
رفتار و سلوک : سنتی ها اشخاص جدی ، مسئول ، صریح و ثابت قدم هستند . افرادی رسمی و مودب و خوش اخلاق و محترم هستند و برای مقامات بالادست و مسن تر از خود احترام فراوان قائل هستند .
وضع ظاهر : محافطه کارانه لباس می پوشند ، لباسهای کلاسیک را ترجیح می دهند . عملی بودن لباس بیش از مد و سبک آن ارزش دارد . لباسهایشان تمیز و مرتب است .
سبک برقراری ارتباط : سنتی ها به شکل مستقیم ، شفاف ، روشن و موثر ارتباط برقرار می کنند . درباره چیزهای نو و جدید حرف می زنند ، برای آنها صحبت درباره مسایل نظری یا موقعیت های فرضی راحت نیست . در صحبت هایشان به حقایق و جزئیات متعددی اشاره دارند و بسیار دقیق هستند .
حرکت بدن : سنتی ها آدم های بی دست و پا نیستند به لحاظ رفتاری و جسمانی محکم و استوار هستند . سریع راه می روند انگار همیشه کار مهمی دارند که باید انجام دهند .
حرفه و شغل : آنها ترجیح می دهند در محیطی مطمئن و قابل پیش بینی کار می کنند . دوست دارند از آنها به خاطر کارشان قدرشناسی شود . تغییرات زیاد را دوست دارند و در مشاغل تجاری ، مدیریت ، آموزش ، مراقبت های درمانی و کار در دستگاههای داوری و قضاوت زیاد دیده می شوند .
علایق و سرگرمی : تفریحات و سرگرمی آنها شامل ورزش کردن ، مربی گری در رشته های ورزشی ، نرم دویدن ، راه رفتن و تماشای پرندگان ، ماهیگیری ، نجاری و چوبکاری است و کارهای هنری مانند سوزن دوزی ، سفالگری و غیره می باشد و همچنین از جمع آوری عتیقه لذت می برند .

  • تجربه کننده ها :

اشخاصی با ترجیح حسی و ملاحظه کننده را تجربه کننده می نامیم .
ارزشها و کیفیت ها : تجربه کننده ها با حوادث زندگی آزادنه برخورد می کنند . برنامه ریز نیستند بلکه انجام دهنده و اهل عمل هستند . دوستدار تفریح و خوشی هستند و بازیگران ماهری هستند که رقابت را دوست دارند . به لحظه اکنون توجه دارند ، انعطاف پذیر هستند ، ریسک پذیر هستند و دوست دارند زندگی و حوادث آن را تجربه کنند .
سر نخ های شناسایی تجربه کننده ها :
رفتار و سلوک : آسان گیر ، راحت و با روحیه شاد هستند ، روحیه آرامی دارند و دوست دارند که تفریح داشته باشند ، زیاد تبسم می کنند ، کارها را سخت و جدی نمی گیرند و در لحظه اکنون زندگی می کنند .
وضع ظاهر : لباسهای اسپورت می پوشند(اما جنس و بافت آن اهمیت دارد) و با توجه به شرایط ممکن است با سر و وضعی آراسته باشند .
سبک برقراری ارتباط : تجربه کننده ها در گفتگو ها دوستانه و غیر رسمی بودن را ترجیح می دهند ، راحت تر حرف می زنند ، ترجیح می دهند درباره ی چیزهای حقیقی حرف بزنند و درگیر سوالات فلسفی و یا بحث درباره ی مسایل داغ سیاسی نشوند. در حرکت بدن بیشترین آگاهی جسمانی را دارند ، کارهای جسمانی را سریع تر از سایر مشربها می آموزند ، خوش حالت راه می روند و اعتماد به نفس خویش را به نمایش می گذارند .
شغل و حرفه : به مشاغلی که در آن تنوع وتغییر زیاد باشند علاقه مندند . آنها به محیط کاری پر انعطاف ، بدون بوروکراسی و بدون قاعده و مقررات فراوان علاقه مندند .
تفریح و سرگرمی : به ورزش علاقه زیادی دارند(بهترین تفریح آنها ورزش و فعالیت بدنی است) .

  • اداراکی ها :

اشخاصی با خصوصیات شمی بودن و فکری بودن را ادراکی می گویند .
ارزشها وکیفیت : ادارکی ها شیفته ی رسیدن به علم و اطلاع هستند . در حل مسایل و مشکلات راحت و قدرتمند ظاهر می شوند ، افرادی منطقی ، تحلیل گر ، عینی و با انصاف هستند . برای قبول چیزی احتیاج به دلیل و مدرک کافی دارند .
سر نخ های شناسایی ادارکی ها :
سلوک و رفتار : مورد اعتماد و تحسین دیگران هستند . می خواهند مورد احترام مردم باشند . اما اگر مورد احترام قرار نگیرند و به مبارزه طلبیده شوند ، رفتارشان پرخاشگرانه و مشاجره آمیز می شود .
وضع ظاهر : به ارتباط های میان شخصی توجه کافی دارند ، بنابراین از سر و وضع خود برای نشان دادن موقعیت و قدرت فردی خود استفاده می نماید .
سبک و طرز ارتباط : ادراکی ها اغلب دوستدار زمان هستند ، از کلمات و واژه های چشم گیری استفاده می کنند . اداراکی ها ارتباط برقرار کنندگان ماهری هستند .
شغل و حرفه : کارهایی که هدفهای روشنفکرانه و دستاوردهای ملموس را درپی دارد ، دوست دارند و از خلاقیت خود برای حل انواع مسایلی که ممکن است با آن رو به رو شوند استفاده می نمایند . از جمله مشاغل این گروه می توان به کارهای مدیریتی و سطح بالا ، مشاور مستقل ، کار کامپیوتری حرفه ای ، دانشمند ، وکیل ، برنامه ریز و روان پزشک اشاره کرد .
تفریح و سرگرمی : ادراکی ها به رشد و اعتلای شخصی بها می دهند . به مهارت های جدید و زبانهای خارجی و همچنین به ورزشهای انفرادی هم علاقه مندند .

  • آرمان گراها :

اشخاصی که خصوصیات شمی و احساسی را ترجیح می دهند ، آرمان گرا گویند این افراد به تصاویر و به آینده توجه دارند .
ارزشها و کیفیت ها : برای آرمانگرها ، فلسفه ی زندگی ، سفری برای خود شناسی و خود یابی است . آنها دوست دارند که تا حد امکان خود و دیگران را بهتر بشناسند . آنها روی منحصر به فرد بودن و اصلیت داشتن تاکید فراوان دارند .
سر نخ های شناسایی آرمانگرها :
رفتار و سلو ک : به جنبه معنوی ، بهای فراوان می دهند ، فرصت فراوانی را به بحث و اندیشه درباره مسایل جانبی می گذرانند و اغلب به نظر می رسد که گفتنی های فراوان دارند .
وضع ظاهر : حالت و قیافه غیر متعارف دارند ، چون به منحصر به فرد بودن بهای فراوان می دهند و سعی می کنند لباسهایی بپوشند و از جواهراتی استفاده کنند که منحصر به فرد بودن آنها را نشان بدهد .
سبک برقراری ارتباط : یکی از خواسته ها ی اصولی آرمانگرها درک کردن خود ، دیگران و معنای زندگی است . آنها به روابط خود با دیگران اهمیت می دهند . از یک ارتباط دوستانه و صمیمانه بهره می گیرند . آنها در نزدیکی دیگران قرار می گیرند و به چشمان آنها نگاه می کنند . حتی دوستانه در مسایل خصوصی دارند . اگر با کم مهری و بی احساسی دیگران مواجه شوند رنجیده خاطر می شوند .
حرکت بدن : به طرز و حالت بدنشان اهمیت می دهند . بیشتر ساکن دنیای احساسات و تصورات خود می باشد . چون به دنیای فیزیکی پیرامون خود بهای لازم را نمی دهند از کیفیت مطلوب جسمانی برخودار نیستند .
شغل و حرفه : آرمانگرها می خواهند به کارشان ایمان و اعتقاد داشته باشد . در میان مشاغل مختلف کارهای هنری ، روان شناسی ، مشاوره ، تدریس و مربی گری را دوست دارند .

گردآوری توسط عقدونه .

عقدونه بزرگترین بانک اطلاعاتی مجموعه های تشریفاتی مشهد .
بهترین تالار در مشهد و تالار عروسی در مشهد ، زیباترین باغ تالار در مشهد ، مجلل ترین هتل تالار در مشهد ، با شکوه ترین باغسرا در مشهد و همچنین حرفه ای ترین آتلیه در مشهد را از ما بخواهید .
عقدونه برندی نو با ایده های متفاوت .