آژانس کرایه اتوموبیل جاوید

نام مدیریت : نامشخص.
شماره تماس : 32658192-031.  
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : اصفهان،بزرگمهر، ابتدای کوچه بیمارستان صدوقی، آژانس کرایه اتوموبیل جاوید.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.