سالن زیبایی دنیای شرق

نام مدیریت : سرکار خانم لیلی اسماعیلی.
شماره تماس : 03136630743.
شماره همراه : 09134089379 و 09139275503.
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی – نرسیده به چهارراه نیکبخت – انتهای کوچه شماره 44 (شهیدحمید کریمی)، سالن زیبایی دنیای شرق.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.