سالن زیبایی زن روز

نام مدیریت : سرکار خانم مظفری.
شماره تماس : 36533473-031. 
شماره همراه : 09139121048.
آدرس : اصفهان-سپاهان شهر-بلوار شاهد-مجتمع پویا-طبقه 3، سالن زیبایی زن روز.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.