سالن زیبایی میشان

نام مدیریت : سرکار خانم شکوفه علیپور.
شماره تماس : 6820842-0313.
شماره همراه 09375985359.
آدرس : اصفهان بهارستان – خ فرشته – جنب سوپر دلفین – کوچه باشگاه علوی، سالن زیبایی میشان.
وب سایت : نامشخص.
ایمیل : نامشخص.