سالن زیبایی نارگیس

نام مدیریت : سرکار خانم نبوی.
شماره تماس : نامشخص.
شماره همراه : 09133147069.
آدرس : اصفهان ملک شهر – خیابان مطهری – بن بست بهاران، سالن زیبایی نارگیس.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.