شیرینی فروشی آمیتیس

نام مدیریت : نامشخص.
شماره تماس : 34593597-031.
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : اصفهان ، خیابان کاوه ، جنب کوی برج کاوه، شیرینی فروشی آمیتیس.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.