شیرینی فروشی شاهین

نام مدیریت : نامشخص.
شماره تماس : 34457509-031.  
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : اصفهان ، فلکه قدس ، ابتدای هاتف، شیرینی فروشی شاهین.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.