شیرینی فروشی شیرین

نام مدیریت : جناب آقای منصوری.
شماره تماس : 7813848-031.
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : اصفهان ابوحمزه – خ ازادی – بین خ بلوار گلستان و خ پنجم شیرینی فروشی شیرین.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.