شیرینی فروشی صبا

نام مدیریت : نامشخص.
شماره تماس : 2236356-0313.  
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : اصفهان ، خیابان مقداد ، مقابل مسجد سجاد، شیرینی فروشی صبا
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.