شیرینی فروشی نادر

نام مدیریت : نامشخص.
شماره تماس : 33317050-031.  
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : اصفهان ، خیابان امام خمینی ،کوجان ، کوی شهید کاظمی،شیرینی فروشی نادر.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.