شیرینی نازخاتون

نام مدیریت : جناب آقای عزیزی.
شماره تماس : 5556426-0313.
شماره همراه : 09131049366.
آدرس : اصفهان خیابان پروین – مقابل فروشگاه رفاه – جنب اتش نشانی شیرینی نازخاتون.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.