قنادی ماهان

نام مدیریت : جناب آقای گلستانی.
شماره تماس : 3222538-0311.
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : اصفهان خیابان امام خمینی – شهرک رسالت 2 – جنب سوپر رسالت قنادی ماهان.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.