مزون عروس مژگان

نام مدیریت : سرکار خانم کرباسیون.
شماره تماس : نامشخص.
شماره همراه : 09133262769.
آدرس : اصفهان،خیابان مشتاق دوم،انتهای مهرآباد،کوچه 19،بعد از چهارراه دوم،پلاک 69، مزون عروس مژگان.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.