مزون عروس یلدا

نام مدیریت : جناب آقای مجیدی.
شماره تماس : 34481799-031.  
شماره همراه : 09133286892.  
آدرس : اصفهان ، مسجد جمعه، پاساژ فرشاد ، طبقه اول، مزون عروس یلدا.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.