گز ارگ

نام مدیریت : نامشخص.
شماره تماس : 32222871-031.  
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : اصفهان ، خیابان چهارباغ ، جنب سینما فلسطین، گز ارگ.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.