گز امیر

نام مدیریت : جناب آقای امیر اشراقی.
شماره تماس : 6640843-0313 و 6640842-0313 و 6628941-0313.
شماره همراه 09131192018 و 09131274215.
آدرس :  اصفهان,اصفهان,میر – خیابان مصلی – مقابل کاخ شرقی – گز امیر
وب سایت : ندارد.
ایمیل : eshraghi_ag@yahoo.com