گل فروشی پارس گل

نام مدیریت : نامشخص.
شماره تماس : 32352812-031.
شماره همراه : نامشخص.
آدرس اصفهان،خیابان عباس آباد، گلفروشی پارس گل. 
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.