تالار پیوند

نام مدیریت : نامشخص.
شماره تماس : نامشخص.
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : کرج تالار پیوند.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.