تالار گلریزان

نام مدیریت : نامشخص.
شماره تماس : 6616660-026.
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : کرج جاده ملارد،انتهای گلستان 56،خیابان سعدی،گلستان12 تالار گلريزان.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.