شیرینی سرای احمدآباد

مدیریت : شیرینی سرای احمدآباد.

شماره همراه مدیریت : نامشخص.

آدرس : احمدآباد – نبش احمدآباد 9 – جنب بانک کشاورزی – شیرینی سرای احمدآباد.

شماره تماس : 38400707.