شیرینی سرای قند عسل

مدیریت : شیرینی قند عسل .

شماره همراه مدیریت : 09153118391.

آدرس : احمدآباد – بولوار بعثت – تقطع ابوذر غفاری – شیرینی سرای قند عسل .

شماره تماس : 38403358.