کیک و شیرینی بارن

مدیریت : شیرینی بارن.

شماره همراه مدیریت : 09155118097.

آدرس : بولوار وکیل آباد – بولوار صیاد شیرازی – بین صیاد شیرازی 5 و 7، شیرینی بارن.

شماره تماس : 38657354.