کیک و شیرینی هانا

مدیریت : کیک و شیرینی هانا.

شماره همراه مدیریت : نامشخص.

آدرس : بولوار ملک آباد – ابتدای بزرگمهر – کیک و شیرینی هانا .

شماره تماس : 37647424.