آشنایی با دنيای زنان و مردان

آشنایی با دنيای زنان و مردان

بعنوان یک مرد باید …

  • همسرتان را درک کنيد .

عواطف و احساسات همسرتان را بشناسيد و از حساسيت های او مطلع باشيد و بدانيد که با افزایش سن  ٬بيش از پيش به درک متقابل یکدیگر نياز دارید . ­

  • به همسر خود توجه کنيد .

اگر قبلا به درک کافی با همسرتان رسيده باشيد ٬ اینک می توانيد توجه بيشتری به او نشان دهيد و با توجه به شناختی که از وی پيدا کرده اید ٬ با او رفتار کنيد . ­شکایت های همسرتان ٬ هميشه حاکی از بروز مشکلات نيست ؛ بلکه او نيازمند توجه شماست . اگر می گوید ، سرم درد می کند به او توجه کنيد و علت آن را بپرسيد نه آن که راه حل ارائه دهيد و بگویيد برو دکتر ٬ بهتر است همسرتان ناراحتی هایش را بيان کند تا آرام شود . ­

  • نشان دهيد که حضور همسرتان ارزشمند است .

به همسرتان اجازه دهيد کارهای مورد علاقه اش را انجام دهد . این کارها ارزشمند بودن را در او تقویت می کند . به او بگویيد که حضورش برای شما مغتنم است .

  • ­ به همسر خود احترام بگذارید .

در احترام گذاشتن به همسرتان خود را مقدم بدارید و به او ابراز محبت کنيد . ­این سخن مرد که دوستت دارم هرگز از قلب زن بيرون نمی رود ؛ زنان روحيه لطيفی دارند و همسرتان را تکریم کنيد تا از این بابت کمبودی احساس نکند .

  • ­زن نيازمند حرف زدن است .

خودتان فضای صحبت کردن را فراهم کنيد . می توانيد از همسرتان بپرسيد در طول روز چه کارهایی انجام داده است . برای حرف های همسرتان شنونده خوبی باشيد چون هر کسی شنونده بهتری باشد ٬ صميميتش بيشتر می شود .

بعنوان یک زن باید …

  • ­ شوهرتان را با مردهای دیگر مقایسه نکنيد .

مقایسه باعث واکنش شدید همسر تان می شود و به تدریج شيرینی زندگی را از بين می برد . ­ از شوهرتان تشکر کنيد و نشان دهید که سپاسگزار زحمات و تلاش او هستید ؛ می توانيد از همين امروز تمرین کنيد تا برای کارهایی که همسرتان انجام می دهد ٬ از او تشکر کنيد . برای مثال وقتی ظرف غذا را به آشپز خانه می برد می توانيد از او تشکر کنيد . ­

  • شوهر خود را تحسين کنيد .

اگر این کار را نکنيد٬  ممکن است در بيرون از خانه افراد دیگری این کار را با سوء نيت انجام دهند . پس کاری کنيد که با داشتن علاقه وافر به شما دیگری هیچ کس نتواند در عشق و علاقه همسرتان نسبت به شما تاثير منفی بگذارد . ­

  • همسرتان را تایيد کنيد .

اگر با اقدام همسرتان در زمينه ای خاص موافق نيستيد٬  بلافاصله واکنش های منفی نشان ندهيد ٬ چون با واکنش منفی و تلافی جویانه او رو به رو خواهيد شد . سعی کنيد با روش غير مستقيم و در پوشش شوخی نارضایتی خود را اعلام کنيد . ­

  • به سکوت و خلوت او هم احترام بگذارید .

مردان معمولا سکوت بيشتری نسبت به زنان دارند و به این سکوت نيازمندند ٬ نباید این نياز را نادیده بگيرید .

گردآوری توسط عقدونه .

عقدونه بزرگترین بانک اطلاعاتی مجموعه های تشریفاتی مشهد .
بهترین تالار در مشهد ، زیباترین باغ تالار در مشهد ، مجلل ترین هتل تالار در مشهد ، با شکوه ترین باغسرا در مشهد و همچنین حرفه ای ترین آتلیه در مشهد را از ما بخواهید .
عقدونه برندی نو با ایده های متفاوت .