علم یا تجربه

علم یا تجربه

آنان که در دانشگاه های ایران تحصیل کرده اند به خوبی می دانند که راجع به چه مقوله ای صحبت می کنم و آنان که در محیط های کاری با تکیه به آموخته های خود به عملاتی نمودن وظایف محوله مشغولند ، به عینه واقف هستند که به چه نکته ظریفی اشاره دارم . تقریبا همه ما به این نکته معترف هستیم که در یک کلاس 30 الی 40 نفری از دانش آموختگان یک رشته دانشگاهی ، درصد بسیار کمی از آن ها قادرند در یک سطح مطلوبی از توانمندی های تخصصی ظاهر شوند . به همین دلیل هم هست که ما مردان و زنان جهانی بسیار کم پرورش می دهیم . به عبارت دیگر سهم تولید انسان های برجسته ای که در جهان مطرح شوند ، نسبت به حجم و عمق و بزرگی که در ظرفیت تاریخ فرهنگ ماست اندک است ! اشکال کار کجاست ؟!!

تا چند دهه قبل عکس این جریان صادق بود اما طی گذشت کمتر از صدسال این روند سیر نزولی ای را طی کرده است . از آن زمان که به نهاد اجتماعی ما ساز و کار ارزش دادن به مدرک تحصیلی را تزریق کرده اند و تصاویر ذهنی دانش اندوخته گان ما قابلیت ها و پویایی انسانی را در اخذ مدارک و مدارج دانشگاهی نهادینه نمودند ، اتکاء قشر دانشگاهی و دانش اندوخته گان ما را از نیروهای عظیم خداداد درونی گرفتند و به کاغذی سپردند که وی را تعریف کلاسیک نظری کرده بود . مطلع هستید که مطمئن ترین راه برای نهادینه نمودن صفات مشخصه ای در پیکره موجودات زنده کشت ژن هایی است که حامل چنین صفاتی هستند . با کشت چنین ژن هایی مطمئن خواهیم شد که نه تنها صفات مورد نظر نهادینه می گردد ، بلکه موجبات رشد و توسعه و انتقال آن به نسل آینده را فراهم شده است . برای آنکه مطمئن شویم که سازوکاری در تصاویر ذهنی آحاد جامعه نهادینه شده و به نسل های آینده انتقال می یابد ، باید سازوکار مورد نظر را در نهاد اجتماعی اجتماعات بکاریم و مدتی نیز به داشت آن همت گماریم . راهبردها و راهکارهای گوناگونی نیز در این راستا وجود دارد که بی خطرترین آن ها از راه محصولات تکنولوژیکی است که به نحوی از انحاء متناسب با سازوکارهای باوری نهاد اجتماعی و در حمایت از آن ها طراحی شده باشد .

بنابراین اگر در نهاد اجتماعی ، مدرک گرایی را یک سازوکار ارزشی و تا حدودی نیز دست نیافتنی معرفی و آنرا نهادینه نماییم و سازوکار ارزشی مهارت و استادکاری که قابلیت ها و ظرفیت های کاربردی پویایی دارند را کم کم از تصاویر ذهنی مردم دور نماییم ، آن ها را طی چند نسل محو خواهیم کرد .

در نهایت مردان و زنان تحصیل کرده ای خواهیم داشت که تصاویر ذهنی آن ها متناسب با مفاهیم کاربردی سازوکارهایی که آنان در اصطلاح و ارتقاء آن ها باید همت گمارند نیست و در اصل از درک نیازمندی های اصولی جامعه به دورند و اکثرا به کارهای روبنایی مبادرت می ورزند و پی ریزی ها را فراموش می کنند و در نهایت مملکتی داریم که کارهای عملی و نیروی کار آن فلج شده است . همانطور که مقام معظم رهبری از چندین سال پیش به بومی سازی دانش و تجربیات فرا مرزی رهنمود فرمودند و مملکت را به سمت اقتصادی مقاومتی هدایت کردند ما نیز می بایست با کسب تجربیات لازم و در سایه علوم وابسته به این هدف غایی نهایت توجه و خدمت را بکنیم .

گردآوری توسط عقدونه .

عقدونه بزرگترین بانک اطلاعاتی مجموعه های تشریفاتی مشهد .
بهترین تالار در مشهد ، زیباترین باغ تالار در مشهد ، مجلل ترین هتل تالار در مشهد ، با شکوه ترین باغسرا در مشهد و همچنین حرفه ای ترین آتلیه در مشهد را از ما بخواهید .
عقدونه برندی نو با ایده های متفاوت .