مراسم ازدواج در درگز

مراسم ازدواج در درگز

• خواستگاری : مراسم خواستگاری مطابق رسوم دیگر شهرها و با حضور مادر داماد و تنی چند از زنانی که ...

این پست مخصوص اعضا سایت میباشد برای دیدن محتوا باید وارد شوید یا ثبت نام نمائید